Zapisy na zajęcia sportowe z pływania dla 6 latków uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów zerowych utworzonych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lublin pn. Aktywny Przedszkolak

Miasto Lublin
Lubelska Unia Sportu

Podaj dane dziecka

Podaj dane rodzica / opiekuna prawnego

Wybierz grupę do zapisu

Uwaga! Strona nie odświeża się automatycznie!